„Tez Tour“ gimtadienio kelionės – kasdienos herojams!

Žaidimo taisyklės

KONKURSO „TEZ TOUR“ GIMTADIENIO KELIONĖS – KASDIENOS HEROJAMS!“ TAISYKLĖS

 

Patikrinus kai kurias konkursą „Tez Tour“ gimtadienio kelionės – kasdienos herojams!“ laimėti pretenduojančių dalyvių anketas buvo nustatytas taisyklių pažeidimas. Peržiūrėjus duomenis, matyti, kad dalis per dieną gaunamų kai kurių konkurso dalyvių anketų balsų yra sukuriama iš vieno įrenginio. Tai prieštarauja konkurso taisyklių 5.16 punktui, pagal kurį iš vieno įrenginio balsuoti galima ne daugiau kaip vieną kartą per dieną. Realių balsų šių dalyvių anketose, kiekvienoje kategorijoje yra priskaičiuojama mažiau. Šie realūs paspaudimai bus palikti, kitais taisykles paženčiais būdais paspaudimai bus anuliuoti.

 

1. KONKURSO OBJEKTAS
1.1. Tarptautinis kelionių organizatorius UAB „Tez Tour Lietuva“ (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 111813515, registruotos buveinės adresas Panerių g. 39, LT-03209, Vilnius, kartu su partneriais* (toliau – Partneriai), organizuoja konkursą (toliau – Konkursas) „Tez Tour“ gimtadienio kelionės – kasdienos herojams! Jo metu svetainėje www.dienosHerojai.lt pagal šio Konkurso taisykles istorijas ir jas iliustruojančią medžiagą pateikę asmenys galės laimėti kelionę jų nominuotam asmeniui ar keliems asmenims (toliau – Konkurso dalyvis (-iai)).
1.2. Organizatorius pasilieka teisę bet kada keisti Konkurso taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai pranešęs Partneriams bei Konkurso dalyviams.

2. KONKURSO DALYVIAI
2.1. Konkurse dalyvauja tik fiziniai asmenys.
2.2. Asmenys, nominuojantys Konkurso dalyvius, pateikdami jų ir savo kontaktinius duomenis, patvirtina, kad jie patys ir Konkurso dalyviai yra sulaukę 18 metų.
2.3. Asmenys, nominuojantys Konkurso dalyvius, taip pat ir Konkurso dalyviai patvirtina, kad yra susipažinę su Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu (GDPR).

Daugiau apie privatumo politiką.

2.4. Konkurse negali dalyvauti UAB „Tez Tour“ darbuotojai ar jų šeimos nariai, taip pat Partnerių darbuotojai ar jų šeimos nariai.

3. KONKURSO EIGA
3.1. Konkurse dalyvauja tik tie Konkurso dalyviai, kurių istorijomis ir nuotraukomis buvo pasidalinta įkeliant jas į Konkurso svetainę www.dienosHerojai.lt. Konkurse dalyvaujama tik tuo atveju, jei pateikti kontaktiniai nominuojančiojo ir nominuojamojo (Konkurso dalyvio) duomenys yra teisingi.
3.2. Konkurso dalyvius galima nominuoti svetainėje www.dienosHerojai.lt. Plačiau, kaip pateikti Konkurso dalyvio istoriją, – 4.2 ir 4.3 punktuose.
3.3. Dalyvių nominavimas, balsavimas ir Konkurso laimėtojų skelbimas vyksta nuo birželio 25 – iki liepos 30 dienos. Siųsti istorijas galima nuo birželio 25 dienos iki liepos 13 dienos.

4. DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS
4.1. Konkursas „Tez Tour“ gimtadienio kelionės – kasdienos herojams! kviečia nominuoti seniai keliavusius ar, nominuojančiųjų nuomone, kelionės nusipelniusius žmones. Nominuojant tokį žmogų kelionei, nominuojantysis turi atsiųsti istoriją, kodėl, subjektyvia nominuojačiojo nuomone, jis arba ji verti kelionės, taip pat prie istorijos turi būti pridėta nominuojamojo nuotrauka ar kelios.
4.2. Konkurso dalyvio istoriją turi sudaryti ne daugiau kaip 2000 simbolių (skaičiuojant su tarpais). Istorijoje turi būti paminėtas dalyvio vardas, pavardė, amžius, gyvenamoji vieta (miestas), veikla, kuria užsiimama ar profesija.
4.3. Konkurso dalyvio nuotraukos turi būti ne mažesnės kaip 750 pikselių pločio, bent vienoje jų gerai įžiūrimas žmogaus veidas.
4.4. Organizatorius pasilieka teisę susisiekti su Konkursui istoriją pateikusiu asmeniu ar Konkurso dalyviu, prireikus papildyti jo istoriją ar prašyti papildomų duomenų, reikalingų konkursui.
4.5. Konkurse negali dalyvauti netinkamo turinio, įžeidžiančios, nekokybiškos, pasikartojančios, neatitinkančios autorystės reikalavimų ar kitaip pažeidžiančios teisės aktus bei Konkurso taisykles istorijos bei nuotraukos. Organizatorius turi teisę neskelbti tokių istorijų ir nuotraukų Konkurso puslapyje.
4.6. Esant papildomų klausimų, susijusių su Dalyvio registracija konkurse, pavyzdžiui, kaip teisingai pateikti istoriją ar vaizdinę medžiagą, Dalyvį nominuojantis žmogus gali susisiekti su Organizatoriumi šiais kontaktais konkursas@teztour.lt
4.7. Konkursui atsiųsta istorija į Konkurso svetainę www.dienosHerojai.lt Organizatoriaus bus patalpinta ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo istorijos pateikimo datos.
4.8. Organizatoriaus svetainėje www.dienosHerojai.lt talpinamų istorijų kalba, stilius gali būti redaguojamas; visos istorijos bus pateikiamos su Organizatoriaus parinktu pavadinimu bei trumpa Konkurso dalyvio dosjė (vardas, pavardė, amžius, miestas, specialybė ar darbo pobūdis); Organizatoriaus svetainėje www.dienosHerojai.lt talpinama vaizdinė medžiaga gali būti redaguojama.
4.9. Konkursui dalyvį nominavęs asmuo ir pats Konkurso dalyvis sutinka, kad Organizatorius viešintų Konkursą naudodamas dalyvio istoriją ir nuotraukas, taip pat vardą bei kitus konkursui pateiktus dalyvio asmens duomenis. Konkursui dalyvį nominavęs asmuo ir pats Konkurso dalyvis sutinka, jog jo istorija gali būti panaudota viešojoje komunikacijoje skatinant kitus dalyvauti Konkurse bei skelbiant Konkurso dalyvavimo rezultatus. Nominuojantysis, siųsdamas konkursui dalyvio nuotraukas, aprašymus bei asmens duomenis privalo turėti dalyvio rašytinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis bei patekti juos konkurso Organizatoriui bei Partneriams.
4.10. Konkurso dalyvius nominuojantieji asmenys patvirtina, kad jie turi rašytinį sutikimą skelbti Konkurso dalyvio istoriją, nuotraukas ir kitus asmens duomenis.
4.11. Konkurso laimėtojai sutinka, kad laimėtų kelionių ir dalyvių nuotraukos bei vaizdo istorijos bus naudojamos viešojoje komunikacijoje.
4.12. Konkurso dalyviai ir laimėtojai įsipareigoja neatlygintinai dalyvauti Konkurso viešinime, kas apims interviu su laimėtojais, taip pat jų nuotraukų bei video rodymą viešumoje visų tipų žiniasklaidoje.

5. PRIZAI IR LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMO TVARKA
5.1. Konkurso prizas – 5 kelionės, kurias organizuoja kelionių organizatorius „Tez Tour“. Vienam Konkurso laimėtojui atitenka viena kelionė.
5.2. Laimėtą kelionę į vieną iš trijų krypčių (Bulgarija, Graikija arba Turkija) laimėtojui paskirs Organizatorius.
5.3. Kelionė suteikiama dviem asmenims.
5.4. Konkurso prizas, kelionė, į pinigus nekeičiama. Laimėtos kelionės taip pat negalima keisti į kitą kelionę.
5.5. Kelionės datą nustato Organizatorius.
5.6. Kelionę sudaro: apgyvendinimas (7 nakvynės viešbutyje), skrydis, pervežimo paslauga oro uostas-viešbutis-oro uostas.
5.7. Į laimėtą kelionę nėra įskaičiuota: kelionės ar kt. draudimas, transporto išlaidos Lietuvoje, asmeninės išlaidos, kitos išlaidos.
5.8. Kelionės data bei kryptis nustatomos Organizatoriaus ir gali būti keičiamos.
5.9. Jei dėl tam tikrų nuo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių laimėtojas į laimėtą kelionę vykti negali (dėl aplinkybių, kurios atsirado dėl pačių laimėtojų kaltės, arba dėl su laimėtojais susijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir negalėjo numatyti, pvz.: ligos, artimojo mirtis ir kt.), laimėjimas pinigais neišmokamas ir kitu metu negali būti panaudotas.
5.10. Jei numatyta data kelionė negali įvykti dėl aplinkybių, už kurias atsako Organizatorius arba dėl force majeure aplinkybių, žaidimo laimėtojui Organizatoriaus nuožiūra gali būti pasiūloma bet kuri kita kelionė kitai datai.
5.11. Kelionės perleidimas kitam asmeniui negalimas.
5.12. Su kelionės laimėtoju bus pasirašoma turizmo paslaugų teikimo arba jai prilyginama sutartis.
5.13. Iš viso konkurso laimėtojais bus skelbiami 5 asmenys. Keturis Konkurso laimėtojus išaiškins specialiai šiam Konkursui sudaryta Konkurso komisija iš visų Konkurso dalyvių, kurie buvo nominuoti ir kurių istorijos ir nuotraukos, atitinkančios konkurso sąlygas, buvo patalpintos www.dienosHerojai.lt svetainės skiltyje iki numatyto Konkurso termino. Vieną Konkurso laimėtoją išrinks www.dienosHerojai.lt svetainės lankytojai.
5.14. Konkurso Dalyvių istorijas komisija vertins pagal šiuos kriterijus: unikalumas, motyvuotumas, pozityvumas, tinkamas ir estetiškas istorijos ir nuotraukos pateikimas.
5.15. Vieną Konkurso laimėtoją lems publikos balsai. Svetainės www.dienosHerojai.lt lankytojai gali balsuoti už labiausiai patinkančią istoriją spausdami pasirinkimus įdomu, linksma arba jautru. Likus dviem dienoms iki istorijų vertinimo pabaigos Organizatorius paskelbs, pagal kurį vieną iš trijų kriterijų bus išrinktas publikos nugalėtojas.
5.16. Balsuoti už Konkurso dalyvius iš vieno IP adreso svetainės lankytojas gali ne daugiau kaip vieną kartą per dieną.
5.17. Konkurso laimėtojai, surinkę daugiausiai balų iš Konkurso komisijos ir publikos, bus renkami 2018 m. liepos 16-20 d. ir informuojami asmeniškai, jeigu su jais pavyks susisiekti nurodytais kontaktiniais duomenimis. Konkurso laimėtojai bus skelbiami 2018 m. liepos 30 d.
5.18. Visus Konkurso dalyvius nominuojančius asmenis Konkurso Organizatorius apdovanos simboliniu firminiu prizu. 5 asmenis, kurių nominuoti dalyviai laimėjo Konkursą, Organizatorius apdovanos firminiais prizais ir 10 proc. nuolaidų kuponu kelionei įsigyti.
5.19. Dėl prizų atsiėmimo su Konkurso dalyvius nominavusiais asmenimis Organizatorius susisieks asmeniškai ir prizus išsiųs paštu.

6. ASMENINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS
6.1. Žaidimo dalyvių sąrašą bei kitus asmens duomenis tvarko UAB „Tez Tour“.
6.2. Dalyvaudamas šiame Konkurse dalyvis suteikia leidimą tvarkyti dalyvio pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais pagal LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.
6.3. Konkurso dalyviai neprieštarauja ir sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi vykdant visus Konkurso etapus, taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais.
6.4. Konkurso dalyvį nominuojantysis žmogus ir pats konkurso dalyvis suteikia leidimą Organizatoriui tvarkyti surinktus asmens duomenis žaidimo prizų tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais, informuoti apie pasiūlymus, siųsti naujienas ir pasiūlymus, taip pat el. priemonėmis siųsti naujienas ir kitą reklaminę medžiagą. Kiekvienas asmuo suteikia leidimą tiesioginės rinkodaros tikslais naudoti įvairius komunikacijos kanalus, pavyzdžiui, telefoną, asmeninį paštą, el. paštą ir kt. Nurodytus duomenis UAB „Tez Tour“, gali tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais iki sutikimo atšaukimo arba kol duomenys nustos atlikę savo funkciją.

*UAB „Socialus marketingas“, įmonės kodas 302713051, registruotos buveinės adresas Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius, UAB „Omd“, įmonės kodas 300631883, registruotos buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, LT-09312, Vilnius, UAB „Big Idea LT“, įmonės kodas 302344405, registruotos buveinės adresas Vokiečių g. 26A, LT-01130, Vilnius ir UAB „VIP Viešosios informacijos partneriai“, įmonės kodas 300613091, registruotos buveinės adresas Algirdo g. 25, LT-03219 Vilnius.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo internetinės naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau apie privatumo politiką.